VILLKOR

En bokad fotografering med mig (Sandra Lööf /Young and Wild) innebär att ni godkänner att de personuppgifter ni förser lagras i minst 5 år, alternativt den tid som krävs enligt rådande BFL. De personuppgifter detta omfattar är bland annat namn, adress, e-post, telefonnummer och eventuellt personnummer (vid avtalsskrivning).

Endast de uppgifter som krävs för fakturering, kommunikation och bildleverans lagras och hanteras. Era uppgifter är skyddade från obehörig åtkomst. Som kund kan du begära att få dina personuppgifter raderade från arkivet efter 5 år. Om du vill kontrollera eller justera de personuppgifter som lagras om er eller ha mer information om GDPR, kontakta mig via hej@youngandwild.se.

Bilderna skapade av Young and Wild går under kategorin konstnärligt skapande och omfattas därför ej av GDPR.

Bilderna och personuppgifterna sparas på hårddisk och molnlagring. De levererade bilderna sparas i minst ett år, så möjlighet finns att få dom levererade på nytt.

GDPR

BOKNIGSFAKTURA

OMBOKNING

Alla fotograferingar (ej bröllop):

Din bokningsavgift garanterar din bokning och betalas ej tillbaka vid förhinder. Vid förhinder från kundens sida kan fotograferingen behållas till godo upp till 6 månader från ordinarie fotograferingstillfälle. Kunden accepterar att fotografen inte kan styra vädret och andra yttre faktorer. Fotografen har rätt att boka om fotograferingen vid dåliga väderförhållanden upp till 5 timmar innan fotograferingens start. Vid sjukdom så att fotografens inte kan genomföra bokningen, bokar vi om. Om kunden inte kan något av de nya föreslagna datumen återbetalas bokningsavgiften.

ÅNGERRÄTT

Du har enligt ångerrätten rätt till att ångra din bokning inom 14 dagar och få full återbetalning, därefter är bokningen bindande och bokningsavgiften ej återbetalningsbar. Ångerrätten gäller ej på nedladdningsbara eller framkallade produkter.

ANVÄNDNINGSRÄTT KUND

Du som kund har i ett redaktionellt sammanhang fri användning i dina egna kanaler. Detta betyder att kunden får använda bilderna på internet samt framkalla bilderna, så länge det enbart är i privat bruk. Fotografen gör urvalet av bilderna och kunden får ej göra någon form av redigering eller annan typ av bildbehandling på levererade bilder. Detta gäller även till exempel filter på sociala medier.

Delar ni era bilder på sociala medier får ni jättegärna tagga mig (INSTAGRAM: Youngandwild.studio) eller skriva att jag är fotografen under bilden (Fotograf: Young and Wild - Sandra Lööf)

ANVÄNDNINGSRÄTT FOTOGRAF

Om inte annat sägs godkänner kunden att fotografen (Young and Wild - Sandra Lööf) får använda bilderna i sin normala marknadsföring (websida, sociala medier, tryckt format, m.fl.). Om det är någon eller några bilder ni vill skall undantas från detta skall det framkomma snarast efter leverans av bilderna.